Svenska entreprenören Mehrdad Mahdjoubi kom på idén som revolutionerar dagens vattenanvändning. Nu kan omställningen till en mer hållbar värld börja i ditt eget badrum – med en långdusch.

 

Han har uppfunnit en dusch som sparar upp till 90% av vattnet och 80% av energin. Innovationen har väckt stor uppmärksamhet och hans bolag Orbital Systems har attraherat investerare som HM-familjen Persson och Skypegrundaren Niklas Zennström.

Mehrdad Mahdjoubi berättar att idén föddes på NASA, där hans uppdrag var att skapa förutsättningar för att leva i rymden. Då såg han samhället på jorden med helt nya ögon.

– Jag insåg att sättet vi hanterar vatten på idag är idiotiskt, rent ut sagt, säger Mehrdad.

 

Varför är dagens sätt att använda vatten fel?

– Vi kan jämföra med el. För 100 år sedan jobbade alla i energibranschen på “supply-sidan”. De pumpade upp mer olja, kol eller gas för att det skulle finnas tillräckligt till alla som behövde el.

– Idag har insett att vi inte bara kan bygga fler kärnkraftverk. Vi måste använda elen på rätt sätt och i lagom mängd. Därför har vi led-lampor, energimärkning på kylskåp, batterilösningar och solpaneler – en hel industri som gör el-användningen smart och effektiv.

– Tittar du istället på världens vattenhantering så fungerar den i stort sätt på samma sätt som för 100 år sedan. Allt handlar om att producera mer vatten. Vi bygger allt större avsaltningsanläggningar, bassängreningsverk och VA-system som ska förse den ständigt växande befolkningen med vatten. Ingen jobbar med hur vi kan använda vattnet smartare.

 

Varför är det dåligt att använda mycket vatten?

– Det kostar energi och stora pengar för samhället. Det betalas till största del av våra gemensamma skattepengar, så ingen privatperson känner av den faktiska kostnaden. Samhället betalar större och större belopp – och får i dagsläget inte incitament för att skapa lösningarna, som sparar både pengar och miljö. Du har sagt att Orbital Systems vill skapa ett paradigmskifte i hur världen använder vatten. Vill du berätta om det?

– Vi vill lägga grunden för att vi alla ska börja använda vattnet smartare. I Sverige använder vi 200 liter vatten per person varje dag. Bara 5 liter är det vatten vi dricker och lagar mat med. Ändå renas och steriliseras allt vatten som om det skulle drickas, helt i onödan.
Så steg ett var att tillverka en dusch?

– Ja, duschen är det som förbrukar allra störst mängd vatten i hemmet. 70 liter varje dag!

 

Hur fungerar Orbital-duschen?

– Du köper en dusch, men får också ett dolt minireningsverk i ditt eget badrum. Det vi har tagit fram är nämligen revolutionerande vatten och energiåtervinningsteknik.

– Duschen sparar upp till 90 procent av vattnet, som renas och värms till rätt temperatur igen. Och eftersom vattnet redan har nästan rätt temperatur sparar det också runt 80 procent av energin, jämfört med att duscha i en vanlig dusch.

 

Så istället för att duscha i 70 liter vatten räcker det med 7 liter?

– Exakt, och ändå är upplevelsen bättre. Vår idé att aldrig kompromissa med användarupplevelsen. Om en lösning ska slå på riktigt så måste upplevelsen vara minst lika bra som en vanlig dusch. Helst bättre.

 

Det låter som ett stort jobb att ändra hela världens vattenanvändning.

– Jag är övertygad om att makten till att förändra ligger hos enskilda företag – och hos enskilda konsumenter. Företag måste utveckla lösningar som är bra för planeten – och som människor faktiskt vill köpa. Det är det vi på Orbital Systems gör.

– I framtiden kommer vi att utveckla lösningar för till exempel disk- och tvättmaskinen. Målet är att kunna koppla hela fastighetens vattenanvändning till systemet. Det skulle göra att varje persons totala vattenförbrukning går från 200 till 20 liter.

– Det tar bara lite tid. Vi är ett litet företag och vi är ensamma om det vi gör – och vi har en hel samhällsförändring att driva igenom.

Läs mer om Orbital Shower