fbpx

Ett öppet brev: Sverige behöver en vattenminister

Världsvattendagen, 22a mars 2021

Ett öppet brev angående jordens mest oersättliga resurs och vår möjlighet att bli världsledande på området

Livet på jorden bygger på tre grundläggande tillgångar; energi, näring och vatten. Energi och näring har vi lyckligtvis oändligt av – tack vare solen och fotosyntesen. Vatten däremot, är en begränsad tillgång på vår planet, och bara 0,5% av vattnet är drickbart.

Genomsnittspersonen i Sverige förbrukar ungefär 200 liter vatten per dygn. I kontrast rekommenderar FN att 50 liter vatten räcker för att upprätthålla god hälsa och hygien.

I många länder är bristen på vatten redan en akut fråga – de länder där man tar frågan på allvar har man oftast utsett en vattenminister och har högt uppsatta mål för att säkerställa att problemet inte hamnar i skymundan.

För oss i Skandinavien är glaset fortfarande halvfullt, men fortsätter vi att använda vatten som vi alltid har gjort så kommer akut vattenbrist bli ett problem även här. Flera regioner har som bekant haft återkommande problem med torka flera somrar i rad nu.

Jag vill med det här brevet belysa möjligheten vi har som många andra länder saknar. En möjlighet att föregå en framtida katastrof samtidigt som vi skapar både arbetstillfällen och lösningar som kan exporteras globalt.

Så vad kan vi göra?

  • Börja med att tillsätta en renodlad vattenminister. Låt inte vattenminister-posten bli en nödraket som skickas upp när krisen väl blivit ett faktum. Med en dedikerad ledare kan vi belysa och tackla vattenfrågan från ett bredare och djupare perspektiv.

  • Bredda fokus från produktion till konsumtion. Lär av energisektorn, där insåg man för flera decennier sedan att allt fokus inte kunde ligga på att gräva upp mer kol eller producera mer vindkraft. Man har framgångsrikt skiftat mindset för att fokusera på nya energieffektiva lösningar och hur vi kan premiera dem framför energislukande alternativ. Förutsättningarna för att applicera liknande principer på vattensektorn är utmärkta – det händer redan i länder som är sårbara för vattenbrist. Sverige har kompetensen, tekniken och resurserna för att innovativt ta sig an lösningarna.

  • Inför rörligt vattenpris. Historien visar att prismekanismer baserade på tillgång och efterfrågan fungerar bättre för att höja levnadsstandard. Samtidigt skapar man incitament för en effektivare resursanvändning. Istället för att förbjuda bevattning av gräsmattor under sommaren borde det helt enkelt kosta mer. Även här finns lösningar att hämta från andra länder. Till exempel pristrappor där grundbehovet är subventionerat men högre konsumtion kostar mer. Poängen är att medvetenheten kring pris, utbud och efterfrågan av vår viktigaste resurs behöver bli bättre och vi tjänar alla på att öka den medvetenheten.

Sverige har möjligheten att bli världsledande inom ytterligare ett område som berör miljarder människor. Varför inte agera på denna möjlighet?

Mehrdad Mahdjoubi,

Vattenevangelist, Grundare och VD, Orbital Systems

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter, smarta tips och mycket mer.
Prenumerera

Följ oss

Uppdatera din webbläsare för att få bästa prestanda på vår webbplats.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram