fbpx

Frågor och svar

Komfort och hygien

Hur säkerställs det att vattnet håller hög kvalitet?

Vi använder flera olika mekanismer för att garantera en hög vattenkvalitet. Duschens sensortank innehåller avancerade sensorer som känner av hur kontaminerat vattnet är och avgör om det ska återanvändas eller inte. Det vatten som återanvänds förfiltreras innan det renas genom ett filter med 1 mikron masktäthet och därefter desinficeras med UV-C-behandling. Orbital Shower-systemet utför också en automatiserad självrengöring mellan varje dusch för att avlägsna eventuella skadliga bakterier som kan finnas i en del duschsystem. Som ett tredje steg har duschen dessutom en automatiserad daglig rengöringscykel som garanterar långsiktig hygien inuti systemet.

Återanvänds vattnet från en dusch vid nästa duschtillfälle?

Orbital Shower-systemet genomför en automatiserad självrengöring mellan varje duschtillfälle som garanterar att systemet är rent innan nästa person använder duschen. Systemet töms dessutom på vatten efter varje dusch för att förhindra att vattnet används till mer än en person.

Underhåll

Hur rengör jag Orbital Shower?

Även om vår teknologi gör det mesta av jobbet behöver systemet lite hjälp från dig för att fortsätta fungera smidigt.

Orbital Shower säger till när det är dags att byta filter, vilket är efter 100-150 duschsessioner. I ‘My Water by Orbital Systems’ kan du se mer exakt status för ditt filter.

UV-lampan och kvartsglaset behöver rengöras en gång om året. Varannan vecka talar din Orbital Shower om att det är dags att lägga en rengöringstablett på duschens golv och aktivera ett särskilt rengöringsprogram. Precis som för andra duschar behöver golv och avlopp också regelbundet rengöras från hår och större partiklar.

Kan jag byta de olika förbrukningskomponenterna själv?

Ja då, det är enkelt! Mer information om hur du går till väga hittar du i avsnittet Skötsel och underhåll.

Hur mycket kostar förbrukningskomponenterna?

En filterkapsel kostar 300 SEK medan rengöringstabletterna kostar 100 SEK för 20 stycken. De första 10 åren ingår dessa i din produktgaranti. I de sällsynta fall då antingen UV-lampan eller kvartsglaset behöver bytas ut efter garantitiden, är kostnaden 400 SEK respektive 100 SEK styck. Läs mer i avsnittet Skötsel och underhåll.

Så använder du Orbital Shower

Hur justerar jag vattentemperaturen?

Du vrider bara den digitala kontrollen åt vänster eller höger. Temperaturen visas på kontrollens display.

Hur kommer jag åt duschens meny?

Tryck på kontrolldisplayen och håll den intryckt, så visas menyn. Vrid på kontrollen för att navigera mellan funktionerna och tryck för att välja det du vill göra.

Digital information

Hur vet jag hur mycket vatten jag sparar? Var ser jag det?

Efter varje dusch visas besparingen på den digitala kontrollen. Användarinformationen lagras också i molnet så att du via webben eller appen kan se hur mycket vatten och energi du har sparat.

Vad kan jag se och göra i appen och på webben?

Vår kund-app gör att du kan följa duschens prestanda i realtid. Du kan alltså se hur mycket vatten och energi du sparar, men också upptäcka generella trender. Det går dessutom att kontrollera förbrukningskomponenternas status.

Var lagras all information?

Informationen från duschen samlas in anonymt eftersom den är kopplad till en specifik installation, inte en specifik användare. Alla sensordata skickas till AWS (Amazon Web Services), där de analyseras och används för att följa upp duschens prestanda och kontrollera att allt fungerar som det ska. Vi delar också prestandadata med våra tekniker så att de kan hjälpa dig om du skulle få några problem.

Hur gör ni för att skydda min integritet?

Orbital Systems bryr sig om både din upplevelse och din integritet. Informationen från duschen samlas in anonymt eftersom den är kopplad till en specifik installation, inte en specifik användare. De data vi får är krypterade och skickas till AWS för analys. Dessutom innehåller de bara information om temperatur, vattenkvalitet och annat vi behöver för att ge dig en ännu bättre upplevelse. Självklart följer vi alla krav enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och uppger alltid vilken information vi sparar samt vad den används till. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Teknologi

Hur kan Orbital Shower spara både vatten och energi?

Orbital Shower är designad för att använda en liten mängd vatten som hela tiden renas, återcirkuleras och komfort-korrigeras till perfekt temperatur och flöde. Eftersom vattnet redan är varmt behöver vi bara kompensera för den temperatursänkning som sker under återcirkuleringen (1–4 °C). På det sättet sparar du både vatten och energi.

Vad händer om jag badar min hund eller diskar i duschen?

Duschsystemet är utformat för att användas av människor, och kan hantera smuts samt vanliga tvålar och andra hygienprodukter. Användning av Orbital Shower på ett sätt som leder till kontaminering av ämnen som normalt inte kan förväntas i en dusch, t.ex. stora mängder jord, lera, hår eller starka kemikalier, kan skada systemet eller störa dess funktionalitet.

Hur uppdateras programvaran?

Så snart en ny uppdatering av programvaran blir tillgänglig laddas den ned till duschen genom fjärrstyrning. För att du ska kunna använda dig av alla nya funktioner kommer systemet att uppdatera programvaran automatiskt, så länge Orbital Shower är ansluten till internet.

Går det att använda Orbital Shower även utan trådlös uppkoppling?

Även om 2,4 GHz trådlös anslutning är ett krav för full funktionalitet kommer Orbital Shower fortfarande att fungera om uppkopplingen går ned. Däremot kommer vissa viktiga funktioner, t.ex. fjärruppdatering av programvara, övervakning av filter, uppföljning av prestanda och beteende samt proaktiv support från vårt serviceteam, inte att vara tillgängliga.

Vilken typ av lokaler passar den här duschteknologin för?

Orbital Shower passar i alla badrum, från privatbostäder till kommersiella byggnader. Här kan du läsa mer om hur våra olika kunder upplever systemet. Se avsnittet Installationskrav för en komplett lista över vilka krav som ställs för installation.

Fungerar Orbital Shower i hus som saknar uppkoppling?

Ja, Orbital Shower kan installeras i hus som saknar uppkoppling om övriga installationskrav är uppfyllda. Duschen använder sig t.ex. av känsliga sensorer som kräver ett plant golv för att fungera korrekt. Vi rekommenderar dessutom ett vattenflöde av varmt och kallt vatten på 9 liter per minut. Kontakta oss här om du är osäker på om du uppfyller kraven för installation.

Köpet

Kan jag testa Orbital Shower innan köp?

Dörren till vårt huvudkontor står alltid öppen! Du kan också testa Orbital Shower i ett av våra showrooms, på ett hotell eller på någon annan anläggning som använder våra duschar. Allt du behöver göra är att gå in på vår webbplats och boka en live-demonstration.

Hur mycket kostar era duschar?

På vår produktsida hittar du de priser som gäller mot konsument i din region. Vid större och/eller kommersiella beställningar, kontakta oss så lämnar vi en anpassad offert.

Hur lång är garantin?

Garantin gäller i 10 år från leverans. Mer information om garantin hittar du här.

Vem kan köpa Orbital Shower?

Orbital Shower kan för närvarande beställas i Danmark och Sverige samt förbeställas i Tyskland. Vi öppnar hela tiden upp för beställning i fler länder. Om du skriver upp dig på vår väntelista kontaktar vi dig så snart Orbital Shower lanseras i din region.

Vad händer när jag har lagt min beställning?

Nu börjar din resa med Orbital Systems! När du har lagt din beställning kommer du att få ett mejl med all information du behöver för att komma igång. I mejlet finns uppgifter om hur du kommer in på ditt konto, hur du hanterar filterprenumerationen och vem du ska kontakta om några frågor uppstår. Tillsammans med duschleveransen kommer vi att be dig boka ditt duschaktiveringsdatum hos vår tekniker. Den kommer övervaka det slutgiltiga testet av duschsystemet och innan du vet är din Orbital Shower klar att användas ordet av!

Installation

Vilka krav ställs för installation?

Vi har installationskrav gällande tillgången på vatten och elektricitet, men också på internetanslutning. Vi ställer också krav på vissa dimensioner för att kunna garantera att Orbital Shower passar i badrummet. För mer information, se avsnittet Installationskrav.

Kan jag installera Orbital Shower i min husvagn?

Orbital Shower har utformats för konventionella, kaklade badrum och är därför inte optimal för installation i fordon. Även om det går att installera systemet i en husvagn är det inte något vi rekommenderar, eftersom vissa funktioner kan begränsas om samtliga installationskrav inte är uppfyllda. Vår dusch använder sig t.ex. av känsliga sensorer som kräver ett plant golv för att fungera som de ska. Det gör det svårt att installera den i ett rörligt fordon.

Kan jag installera Orbital Shower i ett off grid hus?

Ja, det går bra så länge övriga installationskrav är uppfyllda.

Kan jag använda en internetanslutning via kabel?

Duschen är utformad för att användas med trådlös anslutning, men kan genom vissa anpassningar användas med kabelanslutning. Vi erbjuder den tjänsten till extra kostnad. Kontakta oss gärna om du vill ha mer hjälp i ditt specifika fall.

Hur går installationsprocessen till?

Installationen av Orbital Shower görs i två steg: förinstallation och egentlig installation. Förinstallationen kan utföras av din egen rörmokare och elektriker. I den här fasen dras el- och vattenledningar till rätt plats. Avloppsenheten och installationspaketet monteras med tillhörande slangar och resten av badrummet/duschen färdigställs.

Under installationen kommer ni installera huvudenheten. Sedan kommer våra tekniker övervaka duschaktiveringen, där de kopplar upp systemet mot molnet och kör ett installationstest. Våra tekniker har full kompetens gällande duschsystemet och kan kontrollera att förinstallationen är korrekt utförd. 

Mer information om installationsprocessen hittar du i våra vägledningar och manualer.

Service och support

Kan jag fortfarande duscha om något har gått sönder?

Tack vare vår smarta duschteknologi kan vi snabbt se om något är fel. Om det är en mindre viktig del som har gått sönder kommer duschen fortfarande att fungera, om än med något begränsade funktioner. Om en del i återcirkuleringssystemet slutar fungera kommer den funktionen att stängas av. Orbital Shower kan då fortfarande användas som en vanlig dusch.

Vad händer om något går sönder?

Tack vare vår smarta duschteknologi kan vi snabbt se om något är fel. Om något går sönder får du en felkod och eventuella instruktioner om felsökning i självhjälpsguiden. Vi har skapat ett system som gör att du slipper bläddra i en tjock manual för att hitta svar på dina frågor.

Din servicetekniker får uppgifter om duschens prestanda från molnet för att proaktivt kunna kontakta dig och ge den service som behövs – oftast innan det ens påverkar din duschupplevelse. Du hittar självhjälpsguiden bland resten av våra vägledningar och manualer. 

Var kan jag få support?

Här hittar du telefonnummer, mail och formulär för att nå oss. Du kan även kontakta oss för supportärenden genom My Water appen.

Kommersiellt

Vad är en partner?
En partner kan certifieras för att installera, serva eller sälja vår teknologi, beroende på specialisering. Orbital Shower är en unik möjlighet att generera nya intäkter från banbrytande teknologi samtidigt som ni stärker er egen hålllbarhetsprofil.

Som partner får ni kvalificerade leads från kunder i regionen som antingen vill köpa och installera Orbital Shower eller behöver underhåll, service eller olika komponenter. Ni kommer också att ha en egen profil på den här webbplatsen, där kunder i regionen kan läsa om era tjänster och kontakta er direkt. Låter det intressant att bli vår partner? Klicka här.

Vem kan bli partner?
Våra partner är allt från arkitekter, byggherrar och konsulter inom hållbar byggteknik till badrumsgrossister, detaljhandlare, elektriker och rörmokare.

Beroende på er specialisering kan ni certifieras för att sälja, installera, underhålla eller serva Orbital Shower. De viktigaste kriterierna är att ni har ett engagemang i kvalitet och hållbarhet i linje med Orbital Systems värderingar.

Jämför installationsmöjligheter

Orbital Shower kan installeras på tre olika sätt. Kontakta oss om du undrar vilket installationspaket som fungerar bäst för dig – vi finns här för att hjälpa till. Mer information hittar du i vår vägledning.

Huvudenhetens 
placering
Basic
Installationspaket
Hatch
Installationspaket
Cabinet
Installationspaket
Panel
Installationspaket

Huvudenheten placerad 
inne i duschutrymmet
Huvudenheten placerad
utanför duschutrymmet

Endast i våtutrymme

Utanför 
våtutrymmet

I eller utanför 
våtutrymmet
Huvudenhet på avstånd 
från duschutrymmet
Max. 3m
Max. 3m
Max. 3m
Monteringsalternativ
för huvudenhet
På väggen
Inuti väggen
På väggen
Inuti väggen
Våtutrymme: Där eventuellt spillvatten kan rinna ut genom en golvbrunn.
Utanför våtutrymme: En plats utan golvbrunn.

Jämför olika installationsalternativ

Här kan du se de olika installationsalternativen. Jämför och välj det alternativ som passar bäst för dig och ditt badrum.

 • Basic
 • Hatch
 • Cabinet
 • Panel

 • 49.900 SEK (Incl. TAX)
 • 53.400 SEK (Incl. TAX)
 • 53.400 SEK (Incl. TAX)
 • 56.900 SEK (Incl. TAX)

Basic

Går enkelt att anpassa efter ditt val av inredning.

I standardinstallationen installeras Core-enheten på max 3 meters avstånd från duschutrymmet.

Core-enheten ska placeras i ett våtutrymme så att eventuellt restvatten kan rinna ut genom avloppet.

Snabbguide
Dimensioner

Hatch

Skåp i stilren design ingår.

Det externa skåpet är utformat så att Core-enheten installeras utanför duschen.

Det här installations-kitet kapslar in huvudenheten i en vattentät behållare så att du har full flexibilitet när du väljer placering. Installeras i eller utanför badrummet.

Dimensioner

Cabinet

Skåp i stilren design ingår.

Det externa skåpet är utformat så att Core-enheten installeras utanför duschen.

Det här installations-kitet kapslar in huvudenheten i en vattentät behållare så att du har full flexibilitet när du väljer placering. Installeras i eller utanför badrummet.

Dimensioner

Panel

Sömlöst integrerad i väggen.

Det här väggintegrerade installations-kitet är utformat för att Core-enheten ska installeras i duschutrymmet.

Installations-kitet gör att du kan montera den inuti väggen – samma vägg som duschavloppet är installerat mot.

Snabbguide
Dimensioner

Ladda ner fullständig guide download

Installationskrav för Orbital Shower

Ett Orbital Shower-system går att installera i de allra flesta hem. De förutsättningar som specificeras i våra installationskrav uppfylls normalt utan större problem. Dock rekommenderar vi att du kontrollerar att kraven uppfylls i ditt hem innan du köper ditt duschsystem.

Ladda ner PDF med installationskraven Om installationskraven inte uppfylls påverkas garantin.
Fullständiga villkor

Installtionskrav strömförsörjning

Samtliga Orbital duschsystem behöver strömtillförsel för att fungera. Observera att strömstyrkan behöver vara 16 A. Följ upp installationskrav för strömförsörjning med elektriker.

Spänning och strömvärde:
AC 220–240 V/50 Hz/16 A

Överbelasningsskydd (säkring):
En per duschsystem.

Jordfelsbrytare:
En per duschsystem, med en maximal märkutlösningsström på 30 mA.

Fast installerad kabel till elnätet:
Minst 2,5 mm² (godkänd för 16 A)

Installtionskrav nätverk

För att duschsystemet ska kunna skicka notiser till dig när det är dags för underhåll, samt att du ska kunna följa ditt vattensparande över tid, behöver systemet vara uppkopplat till internet. I standardutförandet används wifi-anslutning.

Internetuppkoppling: Internetuppkoppling: Trådlöst nätverk, 2,4 GHz / 5 GHz Aternativt ethernetkabel.

OBS Ethernet är ett tillval som görs i fabriken. Det går inte i efterhand att ändra till wifi.

Installtionskrav VVS

Systemet behöver separat tillgång till kallt och varmt vatten. Flödet och trycket på vattnet påverkar duschens utflöde.

Vattnets hårdhet (kalkinnehåll) spelar också roll för duschens prestanda och funktion över tid. Är ditt vatten väldigt kalkrikt går det oftast att avhjälpa genom att installera en avhärdade. Din vattenleverantör har information om vattens hårdhet hos dig.

För att duschen ska fungera på bästa sätt och hålla länge måste installationskraven för VVS uppfyllas. Kontrollera gärna installationskraven med behörig VVS-installatör.

Tappvattenanslutning, varmt och kallt vatten: Separat varm- och kallvattenanslutning med G15 lekande mutter

Tappvattentemperatur:
Kallt: + 4 °C till + 25 °C
Varmt: + 50 °C till + 65 °C

Rekommenderat tappvattenflöde:
Min. 9 liter/minut för både varmt och kallt vatten.

Tryck:
Min. 3 bar/43,5 psi/0,3 MPa vid installationens högsta punkt. Max. 10 bar/145 psi/1 MPa.
Trycket är avgörande för duschens flöde:
2 bar => 7,5 l/min
3 bar => 10,0 l/min
4 bar => 11,5 l/min

Vattnets hårdhet:
Krav: 3 °dH–10 °dH. Rekommenderas: 6 °dH–10 °dH eller en total hårdhet på 110–180 mg CaCO₃/liter.

I manualen för din valda duschmodell kan du se mått och vikt för installation av Orbital Shower Core i vägg. Vi rekommenderar att golvet isoleras. För att få plats med duschens sensortank behöver golvet en höjd på minst 150 mm. OBS! Orbital Shower går inte att kombinera med plastmatta.

Vanliga frågor om installatioskrav

Kan jag installera Orbital Shower i min husvagn eller husbil?

Orbital Shower har utformats för konventionella kaklade badrum och är därför inte optimal för installation i fordon. Även om det går att installera systemet i en husvagn är det inget vi rekommenderar eftersom vissa funktioner kan begränsas om samtliga installationskrav inte är uppfyllda. Vår dusch använder sig t ex av känsliga sensorer som kräver ett fast plant golv för att fungera som de ska. Det gör det svårt att installera systemet i ett fordon som rör sig även då det står still.

Kan jag installera Orbital Shower i mitt off grid hus?

Ja, det går bra så länge övriga installationskrav är uppfyllda.

Kan jag använda en internetanslutning via kabel?

Duschen är utformad för att användas med trådlös anslutning, men kan genom vissa anpassningar användas med kabelanslutning. Vi erbjuder den tjänsten till extra kostnad. Kontakta oss om du vill ha hjälp med anslutning via kabel.

Vad händer om Orbital Shower utsätts för minusgrader?

Om du installerar duschen i en miljö där det finns risk för frost, se till att du förvarar enheten för att undvika frysningstemperaturer. Skador orsakade av forst täcks inte av produktgarantin.

Vad händer om uppkopplingen till internet bryts?

Även om 2,4 GHz trådlös anslutning är ett krav för full funktionalitet kommer Orbital Shower fortfarande att fungera om uppkopplingen går ned. Däremot kommer vissa viktiga funktioner som t ex fjärruppdatering av programvara, övervakning av filter, uppföljning av prestanda och beteende samt proaktiv support från vårt serviceteam, inte att vara tillgängliga.

Ditt köp och leverans

I vår onlineshop klickar du enkelt hem ditt valda duschsystem. Här kan du också välja den betalmodell som passar dig bäst. Utökad garanti och Orbital Care Plan inkluderas automatiskt när du genomför ditt köp i kassan. När du köper ditt duschsystem bokar du även vilken vecka du vill ha leverans samt anger leveransadress. Se våra olika duschmodeller och priser.

Du kan välja att få hela duschsystemet samtidigt eller dela upp leveransen i två steg.

Duschsystemet levereras i två delar:

1. Förinstallationspaketet

Förinstallationspaketet innehåller allt du behöver för att kunna färdigställa ditt badrum.

Läs mer om installationen arrow

Detta paket kan levereras inom 2-3 veckor om du väljer att dela upp leveransen i två omgångar. Du kan även välja att få hela systemet samtidigt och då är det ca 12 veckors leveranstid.

2. Installationspaketet

Installationspaketet innehåller Orbital Shower Core med tillhörande sensorer mm. Denna del tillverkas on demand i våra fabriker och har ca 12 veckors leveranstid.

Checklista för förinstallation och installationspaket

Basic download Panel download Hatch download Cabinet download

Duschsystemet installeras i tre steg

För att Orbital Shower ska fungera som den ska är det en förutsättning att våra installationsguider och installationskrav följs.

Installationen skiljer sig i flera avseenden från en traditionell dusch. Försäkra dig om att du, och de hantverkare som installerar duschen, till fullo förstått innehållet i installationsguiderna och användarmanualen.

1. Förinstallation

Installationen av förinstallations-kitet utförs av behörig hantverkare. I den här fasen dras el- och vattenledningar till rätt plats. Golvbrunnsenheten monteras med tillhörande kopplingar och sen kan resten av badrummet färdigställas. Förinstallationen är en fast installation och en grundförutsättning för att resten av installationen ska bli rätt.

2. Installation

I detta steg installerar din hantverkare Orbital Shower Core.

3. Aktivering

När duschen är på plats är det dags för aktivering. Ladda ner appen My Water från Orbital Systems på App Store eller Google Play och följ instruktionerna. Appen guidar dig igenom hur du kopplar din Orbital Shower till ditt wifi, och hur du gör installationstestet.

Om installationsguiderna och installationskraven inte följs påverkas garantin. Fullständiga villkor

Njut av en skön dusch samtidigt som du sparar vatten

I My Water-appen eller -portalen kan du följa ditt sparande och personalisera dina duschinställningar för temperatur och flöde.

Du kan enkelt hålla koll på hur mycket vatten och energi du sparat över tid och även under varje enskild duschsession.

Appen håller också reda på när det är dags för filterbyte eller rengöring och skickar en notis till dig.

Beställ
App store Android

Så går köpet till

1 Välj installationspaket

Orbital Shower-systemet kan installeras på flera olika sätt. Välj ett installationspaket som passar ditt badrum och dina önskemål. Läs Installationskrav för att se om du är redo för Orbital Shower.

Jämför installationspaket
Installationskrav

2 Installation

Låt alltid en professionell installatör installera din Orbital Shower. Vi finns tillgängliga för support och frågor kring hur du förbereder din installation. På leveransdagen bokar du även datum för aktivering av duschen.

3 Aktivering av duschen

Nu är duschens huvudenhet, sensortank och munstycke på plats, med vatten och el inkopplat och klart. Det är dags för vår tekniker att övervaka din duschaktivering, så att du får bästa möjliga duschupplevelse redan från första dagen.

4 Börja spara!

Orbital Shower möjliggör en hållbar livsstil utan kompromisser. Följ din vattendata i appen och dela dina resultat med andra. För att uppnå bästa resultat läs vår Guide för skötsel och underhåll.

Guide för skötsel och underhåll

Även om vår teknologi gör det mesta av jobbet behöver systemet lite hjälp från dig för att fortsätta fungera smidigt. 

Ladda ned vår guide för mer information
Byte av 
filterkapsel
Aktivering av 
rengöringsprogram
Rengöring av 
sensortank
Tidsåtgång
1 min
30 sek
3 min
Hur ofta

Efter 100-150 duschar.

Efter var 20:e dusch.

Efter var 20:e dusch.

Syfte

Upprätthålla rening av vattnet under dusch.

Att avlägsna kalk och bakterier från systemet.

Att upprätthålla god återcirkulering och hygien.

Behov av
förbrukningsmaterial

Filterkapsel: inkluderat i 10 års garanti. Upp till 10 filter/år, för ca 1600 duschsessioner.

Rengöringstabletter: inkluderat i 10 års garanti. Efter det via My Water 20 tabletter / 100 kr. 

Nej

Din Orbital Shower meddelar i realtid när det är dags för service.
För att återcirkuleringen ska hållas optimal rekommenderar vi att kvartsglaset rengörs en gång per år samt att UV-lampan byts ut när duschen meddelar att det är dags (vartannat år).
Kvartsglaset skyddar UV-lampan, som renar vattnet under dusch. Du som har en Orbital Shower idag kan hitta mer information på My Water-portalen.

Vad händer när jag behöver fler filter eller annat förbrukninsmaterial? Besök vår portal My Water där kan du beställa till allt du behöver till en Orbital Shower. Priset på extra filtrar är 300 kr/styck. 

Installationskrav

Strömförsörjning
Spänning och strömvärde: 
AC 220–240 V/50 Hz/16 A

Överbelasningsskydd (säkring):
En per duschsystem.

Jordfelsbrytare
En per duschsystem, med en maximal märkutlösningsström på 30 mA.

Fast installerad kabel till elnätet:
Minst 2,5 mm2 
(godkänd för 16 A)
VVS
Tappvattenanslutning, varmt och kallt vatten
Separat varm- och kallvattenanslutning med G15 lekande mutter

Tappvattentemperatur: 
Kallt: + 4 °C till + 25 °C 
Varmt: + 50 °C till + 65 °C

Rekommenderat tappvattenflöde:
Min. 9 liter/minut för både varmt och kallt vatten.

Tryck: 
Min. 3 bar/43,5 psi/0,3 MPa vid installationens högsta punkt. Max. 10 bar/145 psi/1 MPa.

Trycket är avgörande för duschens flöde:
2 bar => 7,5 l/min
3 bar => 10,0 l/min
4 bar => 11,5 l/min

Vattnets hårdhet: 
Krav: 3 °dH–10 °dH.
Rekommenderas: 6 °dH–10 °dH eller en total hårdhet på 110–180 mg CaCO3/liter.
Anslutningar
Internetuppkoppling: 
Privat trådlöst 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi-nätverk eller Ethernet (extra avgift för installation kan tillkomma).
Ladda ned som PDF

Kundsupport - för befintliga kunder

Skicka oss ett mail

  Adress

  Östergatan 32 
  211 22 Malmö

  Denna sidan är skyddad av reCAPTCHA - Google integritetspolicy och användarvillkor gäller.

  Nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter, smarta tips och mycket mer.
  Prenumerera

  Följ oss

  Uppdatera din webbläsare för att få bästa prestanda på vår webbplats.

  chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram