fbpx

Frågor och svar

Komfort och hygien

Hur säkerställs det att vattnet håller hög kvalitet?

Vi använder flera olika mekanismer för att garantera en hög vattenkvalitet. Duschens sensortank innehåller avancerade sensorer som känner av hur kontaminerat vattnet är och avgör om det ska återanvändas eller inte. Det vatten som återanvänds förfiltreras innan det renas genom ett filter med 1 mikron masktäthet och därefter desinficeras med UV-C-behandling. Orbital Shower-systemet utför också en automatiserad självrengöring mellan varje dusch för att avlägsna eventuella skadliga bakterier som kan finnas i en del duschsystem. Som ett tredje steg har duschen dessutom en automatiserad daglig rengöringscykel som garanterar långsiktig hygien inuti systemet.

Återanvänds vattnet från en dusch vid nästa duschtillfälle?

Orbital Shower-systemet genomför en automatiserad självrengöring mellan varje duschtillfälle som garanterar att systemet är rent innan nästa person använder duschen. Systemet töms dessutom på vatten efter varje dusch för att förhindra att vattnet används till mer än en person.

Underhåll

Hur rengör jag Orbital Shower?

Även om vår teknologi gör det mesta av jobbet behöver systemet lite hjälp från dig för att fortsätta fungera smidigt.

Filterkapseln varar i 6 månader eller ungefär 200 duschar, beroende på vilket som inträffar först. UV-lampan och kvartsglaset behöver rengöras en gång om året. Varannan vecka talar din Orbital Shower om att det är dags att lägga en rengöringstablett på duschens golv och aktivera ett särskilt rengöringsprogram. Precis som för andra duschar behöver golv och avlopp också regelbundet rengöras från hår och större partiklar.

Kan jag byta de olika förbrukningskomponenterna själv?

Ja då, det är enkelt! Mer information om hur du går till väga hittar du i avsnittet Skötsel och underhåll.

Hur mycket kostar förbrukningskomponenterna?

En filterkapsel kostar 300 SEK medan rengöringstabletterna kostar 100 SEK för 20 stycken. De första 10 åren ingår dessa i din produktgaranti. I de sällsynta fall då antingen UV-lampan eller kvartsglaset behöver bytas ut efter garantitiden, är kostnaden 400 SEK respektive 100 SEK styck. Läs mer i avsnittet Skötsel och underhåll.

Så använder du Orbital Shower

Hur justerar jag vattentemperaturen?

Du vrider bara den digitala kontrollen åt vänster eller höger. Temperaturen visas på kontrollens display.

Hur kommer jag åt duschens meny?

Tryck på kontrolldisplayen och håll den intryckt, så visas menyn. Vrid på kontrollen för att navigera mellan funktionerna och tryck för att välja det du vill göra.

Digital information

Hur vet jag hur mycket vatten jag sparar? Var ser jag det?

Efter varje dusch visas besparingen på den digitala kontrollen. Användarinformationen lagras också i molnet så att du via webben eller appen kan se hur mycket vatten och energi du har sparat.

Vad kan jag se och göra i appen och på webben?

Vår kund-app gör att du kan följa duschens prestanda i realtid. Du kan alltså se hur mycket vatten och energi du sparar, men också upptäcka generella trender. Det går dessutom att kontrollera förbrukningskomponenternas status.

Var lagras all information?

Informationen från duschen samlas in anonymt eftersom den är kopplad till en specifik installation, inte en specifik användare. Alla sensordata skickas till AWS (Amazon Web Services), där de analyseras och används för att följa upp duschens prestanda och kontrollera att allt fungerar som det ska. Vi delar också prestandadata med våra tekniker så att de kan hjälpa dig om du skulle få några problem.

Hur gör ni för att skydda min integritet?

Orbital Systems bryr sig om både din upplevelse och din integritet. Informationen från duschen samlas in anonymt eftersom den är kopplad till en specifik installation, inte en specifik användare. De data vi får är krypterade och skickas till AWS för analys. Dessutom innehåller de bara information om temperatur, vattenkvalitet och annat vi behöver för att ge dig en ännu bättre upplevelse. Självklart följer vi alla krav enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och uppger alltid vilken information vi sparar samt vad den används till. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Teknologi

Hur kan Orbital Shower spara både vatten och energi?

Orbital Shower är designad för att använda en liten mängd vatten som hela tiden renas, återcirkuleras och komfort-korrigeras till perfekt temperatur och flöde. Eftersom vattnet redan är varmt behöver vi bara kompensera för den temperatursänkning som sker under återcirkuleringen (1–4 °C). På det sättet sparar du både vatten och energi.

Vad händer om jag badar min hund eller diskar i duschen?

Duschsystemet är utformat för att användas av människor, och kan hantera smuts samt vanliga tvålar och andra hygienprodukter. Användning av Orbital Shower på ett sätt som leder till kontaminering av ämnen som normalt inte kan förväntas i en dusch, t.ex. stora mängder jord, lera, hår eller starka kemikalier, kan skada systemet eller störa dess funktionalitet.

Hur uppdateras programvaran?

Så snart en ny uppdatering av programvaran blir tillgänglig laddas den ned till duschen genom fjärrstyrning. För att du ska kunna använda dig av alla nya funktioner kommer systemet att uppdatera programvaran automatiskt, så länge Orbital Shower är ansluten till internet.

Går det att använda Orbital Shower även utan trådlös uppkoppling?

Även om 2,4 GHz trådlös anslutning är ett krav för full funktionalitet kommer Orbital Shower fortfarande att fungera om uppkopplingen går ned. Däremot kommer vissa viktiga funktioner, t.ex. fjärruppdatering av programvara, övervakning av filter, uppföljning av prestanda och beteende samt proaktiv support från vårt serviceteam, inte att vara tillgängliga.

Vilken typ av lokaler passar den här duschteknologin för?

Orbital Shower passar i alla badrum, från privatbostäder till kommersiella byggnader. Här kan du läsa mer om hur våra olika kunder upplever systemet. Se avsnittet Installationskrav för en komplett lista över vilka krav som ställs för installation.

Fungerar Orbital Shower i hus som saknar uppkoppling?

Ja, Orbital Shower kan installeras i hus som saknar uppkoppling om övriga installationskrav är uppfyllda. Duschen använder sig t.ex. av känsliga sensorer som kräver ett plant golv för att fungera korrekt. Vi rekommenderar dessutom ett vattenflöde av varmt och kallt vatten på 9 liter per minut. Kontakta oss här om du är osäker på om du uppfyller kraven för installation.

Köpet

Kan jag testa Orbital Shower innan köp?

Dörren till vårt huvudkontor står alltid öppen! Du kan också testa Orbital Shower i ett av våra showrooms, på ett hotell eller på någon annan anläggning som använder våra duschar. Allt du behöver göra är att gå in på vår webbplats och boka en live-demonstration.

Hur mycket kostar era duschar?

På vår produktsida hittar du de priser som gäller mot konsument i din region. Vid större och/eller kommersiella beställningar, kontakta oss så lämnar vi en anpassad offert.

Hur lång är garantin?

Garantin gäller i 2 år från leverans. Mer information om garantin hittar du här.

Vem kan köpa Orbital Shower?

Orbital Shower kan för närvarande beställas i Danmark och Sverige samt förbeställas i Tyskland. Vi öppnar hela tiden upp för beställning i fler länder. Om du skriver upp dig på vår väntelista kontaktar vi dig så snart Orbital Shower lanseras i din region.

Vad händer när jag har lagt min beställning?

Nu börjar din resa med Orbital Systems! När du har lagt din beställning kommer du att få ett mejl med all information du behöver för att komma igång. I mejlet finns uppgifter om hur du kommer in på ditt konto, hur du hanterar filterprenumerationen och vem du ska kontakta om några frågor uppstår. Tillsammans med duschleveransen kommer vi att be dig boka ditt duschaktiveringsdatum hos vår tekniker. Den kommer övervaka det slutgiltiga testet av duschsystemet och innan du vet är din Orbital Shower klar att användas ordet av!

Installation

Vilka krav ställs för installation?

Vi har installationskrav gällande tillgången på vatten och elektricitet, men också på internetanslutning. Vi ställer också krav på vissa dimensioner för att kunna garantera att Orbital Shower passar i badrummet. För mer information, se avsnittet Installationskrav.

Kan jag installera Orbital Shower i min husvagn?

Orbital Shower har utformats för konventionella, kaklade badrum och är därför inte optimal för installation i fordon. Även om det går att installera systemet i en husvagn är det inte något vi rekommenderar, eftersom vissa funktioner kan begränsas om samtliga installationskrav inte är uppfyllda. Vår dusch använder sig t.ex. av känsliga sensorer som kräver ett plant golv för att fungera som de ska. Det gör det svårt att installera den i ett rörligt fordon.

Kan jag installera Orbital Shower i ett off grid hus?

Ja, det går bra så länge övriga installationskrav är uppfyllda.

Kan jag använda en internetanslutning via kabel?

Duschen är utformad för att användas med trådlös anslutning, men kan genom vissa anpassningar användas med kabelanslutning. Vi erbjuder den tjänsten till extra kostnad. Kontakta oss gärna om du vill ha mer hjälp i ditt specifika fall.

Hur går installationsprocessen till?

Installationen av Orbital Shower görs i två steg: förinstallation och egentlig installation. Förinstallationen kan utföras av din egen rörmokare och elektriker. I den här fasen dras el- och vattenledningar till rätt plats. Avloppsenheten och installationspaketet monteras med tillhörande slangar och resten av badrummet/duschen färdigställs.

Under installationen kommer ni installera huvudenheten. Sedan kommer våra tekniker övervaka duschaktiveringen, där de kopplar upp systemet mot molnet och kör ett installationstest. Våra tekniker har full kompetens gällande duschsystemet och kan kontrollera att förinstallationen är korrekt utförd. 

Mer information om installationsprocessen hittar du i våra vägledningar och manualer.

Service och support

Kan jag fortfarande duscha om något har gått sönder?

Tack vare vår smarta duschteknologi kan vi snabbt se om något är fel. Om det är en mindre viktig del som har gått sönder kommer duschen fortfarande att fungera, om än med något begränsade funktioner. Om en del i återcirkuleringssystemet slutar fungera kommer den funktionen att stängas av. Orbital Shower kan då fortfarande användas som en vanlig dusch.

Vad händer om något går sönder?

Tack vare vår smarta duschteknologi kan vi snabbt se om något är fel. Om något går sönder får du en felkod och eventuella instruktioner om felsökning i självhjälpsguiden. Vi har skapat ett system som gör att du slipper bläddra i en tjock manual för att hitta svar på dina frågor.

Din servicetekniker får uppgifter om duschens prestanda från molnet för att proaktivt kunna kontakta dig och ge den service som behövs – oftast innan det ens påverkar din duschupplevelse. Du hittar självhjälpsguiden bland resten av våra vägledningar och manualer. Du kan också se en lista över våra servicepartner här.

Var kan jag få support?

Kontakta din servicepartner om du behöver support för duschen. För andra frågor och funderingar kan du kontakta oss via vår webbplats eller, om du är i närheten, besöka oss på Hans Michelsensgatan 10 A i Malmö.

Kommersiellt

Vad är en partner?
En partner kan certifieras för att installera, serva eller sälja vår teknologi, beroende på specialisering. Orbital Shower är en unik möjlighet att generera nya intäkter från banbrytande teknologi samtidigt som ni stärker er egen hålllbarhetsprofil.

Som partner får ni kvalificerade leads från kunder i regionen som antingen vill köpa och installera Orbital Shower eller behöver underhåll, service eller olika komponenter. Ni kommer också att ha en egen profil på den här webbplatsen, där kunder i regionen kan läsa om era tjänster och kontakta er direkt. Låter det intressant att bli vår partner? Klicka här.

Vem kan bli partner?
Våra partner är allt från arkitekter, byggherrar och konsulter inom hållbar byggteknik till badrumsgrossister, detaljhandlare, elektriker och rörmokare.

Beroende på er specialisering kan ni certifieras för att sälja, installera, underhålla eller serva Orbital Shower. De viktigaste kriterierna är att ni har ett engagemang i kvalitet och hållbarhet i linje med Orbital Systems värderingar.

Jämför installationsmöjligheter

Orbital Shower kan installeras på tre olika sätt. Kontakta oss om du undrar vilket installationspaket som fungerar bäst för dig – vi finns här för att hjälpa till. Mer information hittar du i vår vägledning.

Huvudenhetens 
placering
Basic
Installationspaket
Hatch
Installationspaket
Cabinet
Installationspaket
Panel
Installationspaket

Huvudenheten placerad 
inne i duschutrymmet
Huvudenheten placerad
utanför duschutrymmet

Endast i våtutrymme

I eller utanför 
våtutrymme

I eller utanför 
våtutrymme
Huvudenhet på avstånd 
från duschutrymmet
Max. 3m
Max. 3m
Max. 3m
Monteringsalternativ
för huvudenhet
På väggen
Inuti väggen
På väggen
Inuti väggen
Våtutrymme: Där eventuellt spillvatten kan rinna ut genom en golvbrunn.
Utanför våtutrymme: En plats utan golvbrunn.
Ladda ned som PDF

Så går köpet till

1 Välj installationspaket

Orbital Shower-systemet kan installeras på flera olika sätt. Välj ett installationspaket som passar ditt badrum och dina önskemål. Läs Installationskrav för att se om du är redo för Orbital Shower.

Jämför installationspaket
Installationskrav

2 Installation

Låt alltid en professionell installatör installera din Orbital Shower. Vi finns tillgängliga för support och frågor kring hur du förbereder din installation. På leveransdagen bokar du även datum för aktivering av duschen.

3 Aktivering av duschen

Nu är duschens huvudenhet, sensortank och munstycke på plats, med vatten och el inkopplat och klart. Det är dags för vår tekniker att övervaka din duschaktivering, så att du får bästa möjliga duschupplevelse redan från första dagen.

4 Börja spara!

Orbital Shower möjliggör en hållbar livsstil utan kompromisser. Följ din vattendata i appen och dela dina resultat med andra. För att uppnå bästa resultat läs vår Guide för skötsel och underhåll.

Guide för skötsel och underhåll

Även om vår teknologi gör det mesta av jobbet behöver systemet lite hjälp från dig för att fortsätta fungera smidigt. 

Ladda ned vår guide för mer information
Byte av 
filterkapsel
Aktivering av 
rengöringsprogram
Rengöring av 
sensortank
Tidsåtgång
15 sek
15 sek
3 min
Hur ofta

Var 6:e månad eller efter 100 duschar, vilket som kommer först

Efter var 20:e dusch

Efter var 20:e dusch

Syfte

Upprätthålla rening av vattnet under dusch.

Att avlägsna kalk och bakterier från systemet.

Att upprätthålla god återcirkulering och hygien.

Behov av
förbrukningsmaterial

Filterkapsel: inkluderat i 10 års garanti. Upp till 10 filter/år, för ca 1600 duschsessioner.

Rengöringstabletter: inkluderat i 10 års garanti. Efter det via My Water 20 tabletter / 100 kr. 

Nej

Din Orbital Shower meddelar i realtid när det är dags för service.
För att återcirkuleringen ska hållas optimal rekommenderar vi att kvartsglaset rengörs en gång per år samt att UV-lampan byts ut när duschen meddelar att det är dags (vartannat år).
Kvartsglaset skyddar UV-lampan, som renar vattnet under dusch. Du som har en Orbital Shower idag kan hitta mer information på My Water-portalen.

Vad händer när jag behöver fler filter eller annat förbrukninsmaterial? Besök vår portal My Water där kan du beställa till allt du behöver till en Orbital Shower. Priset på extra filtrar är 300 kr/styck. 

Ladda ned som PDF

Installationskrav

Strömförsörjning
Spänning och strömvärde: 
AC 220–240 V/50 Hz/16 A

Överbelasningsskydd (säkring):
En per duschsystem.

Jordfelsbrytare
En per duschsystem, med en maximal märkutlösningsström på 30 mA.

Fast installerad kabel till elnätet:
Minst 2,5 mm2 
(godkänd för 16 A)
VVS
Tappvattenanslutning, varmt och kallt vatten
Separat varm- och kallvattenanslutning med G15 lekande mutter

Tappvattentemperatur: 
Kallt: + 4 °C till + 25 °C 
Varmt: + 50 °C till + 65 °C

Rekommenderat tappvattenflöde:
Min. 9 liter/minut för både varmt och kallt vatten.

Tryck: 
Min. 3 bar/43,5 psi/0,3 MPa vid installationens högsta punkt. Max. 10 bar/145 psi/1 MPa.

Trycket är avgörande för duschens flöde:
2 bar => 7,5 l/min
3 bar => 10,0 l/min
4 bar => 11,5 l/min

Vattnets hårdhet: 
Krav: 3 °dH–10 °dH.
Rekommenderas: 6 °dH–10 °dH eller en total hårdhet på 110–180 mg CaCO3/liter.
Anslutningar
Internetuppkoppling: 
Privat trådlöst 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi-nätverk eller Ethernet (extra avgift för installation kan tillkomma).
Ladda ned som PDF
Skicka oss ett mail

Adress

Hans Michelsensgatan 10A, 
211 20 Malmö - Sverige

Denna sidan är skyddad av reCAPTCHA - Google integritetspolicy och användarvillkor gäller.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter, smarta tips och mycket mer.
Prenumerera

Följ oss

Uppdatera din webbläsare för att få bästa prestanda på vår webbplats.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram