fbpx

Tillsammans förändrar vi framtiden. Idag.

Orbital-tankesättet

Vi tror på dig som gör skillnad. På dig som vågar fatta beslut, stora som små, för att göra saker bättre, redan idag. Och vi är övertygade om att alla som vill kan vara med och förändra.

Med Orbital Shower kan vi börja revolutionera hela världens vattenanvändning. Vi står redan på frontlinjen, är besatta av utveckling och älskar banbrytande idéer. Men teknologi och innovation kan aldrig förändra någonting utan människorna. Förändrarna. 

Vi är inget utan dig som vill göra skillnad. Gemensamt skapar vi världen som vi vill ha den. Allt vi kan påverka är här och nu, inte imorgon. Tillsammans förändrar vi framtiden. Idag.
Mehrdad Mahdjoubi: Marsreseprojektet på NASA, 2012

En idé som föddes 
i rymden

Det lilla frö som växte till Orbital Systems startade genom en (inte helt) enkel rymdprojektsfråga: Hur kan vi göra det möjligt att leva på Mars såsom vi idag lever på jorden?

Förutom energi och mat behöver vi vatten för att skapa en optimal livsmiljö för människor. Vad som utmärker just vatten är att det är en begränsad resurs som inte går att producera eller framställa.

Svaret på frågan var att vi skulle behöva använda alla resurser på ett smartare och effektivare sätt än vad vi gör på jorden idag.

En tillbakablick 
inför framtiden

För att kunna använda vatten på ett effektivt sätt i rymden behövde vi förstå hur vi använder vatten idag. Till vår förvåning är det inte mycket som har förändrats på 5 000 år. Jo, våra kanaler för att få tillgång till vatten har utvecklats men vi har inte förändrat sättet vi använder vatten på. Det strömmar ut från en källa och ned i ett avlopp, utan att fångas upp och återvinnas.

Vad som är ännu värre är att vi förlorar omkring 20% av vattnet på grund av läckor i våra vattenledningar. Det som många inte känner till är att bara 3% av världens vattentillgångar är färskvatten, varav 2% befinner sig i fryst form i våra glaciärer och polarisar.

Världen över upplever människor hur tillgången på vatten sinar, i vissa länder mer än andra.
På grund av den växande befolkningen i världen, ökar bristen på vatten snabbt. Om några år kommer efterfrågan på vatten att vara större än tillgången. Problemet är att tillgången kan inte öka utan omfattande investeringar i infrastruktur och tid.

Vatten är en begränsad och dyrbar resurs som vi måste ta hand om inför kommande generationer. Utan omedelbara och skalbara åtgärder kan den globala vattenbristen snart nå en oåterkallelig krispunkt. Därför måste vi alla hitta smartare sätt att använda jordens vatten på för att förhindra sjukdomar, dödlighet och i värsta fall vattenrelaterade krig.

Nu är tid för förändring.
Vi behöver inte bara nya och effektiva sätt att använda vårt vatten på, vi behöver även enkla och kostnadseffektiva lösningar. Det är därför som vi på Orbital Systems har börjat bana ny väg för smartare vattenanvändning.

Inspirera till ett paradigmskifte

I en värld full av smarta lösningar för hur vi ska ta tillvara på våra naturtillgångar, är vi säkra på att vi även kan skapa smarta lösningar för världens vattenutmaning.

Med modern teknologi är det idag enklare än någonsin att hitta lösningar på problem. Vår vision på Orbital Systems är att vara med och påverka till ett paradigmskifte så att vi använder jordens vatten på ett effektivare sätt. Vi har börjat med att skapa smartare vattenlösningar till våra hem med fokus på att användaren ska njuta av en skön vattenupplevelse fri från kompromisser.

Detta har varit drivkraften bakom vår första produkt, Orbital Shower, världens första cirkulära duschsystem.

Vi har använt befintlig renings- och sensorteknologi för att skapa ett duschsystem som drastiskt minskar vattenförbrukningen. Men det bästa av allt är att användarna inte behöver uppoffra vare sig effektivitet eller renlighet, inte ens en härlig duschupplevelse.

Så som vi ser det, ska man inte behöva ge upp en behaglig upplevelse för att påverka planeten positivt.

Omdirigera 
sättet att tänka

Vårt yttersta uppdrag är att driva förändringen mot effektivare vattenanvändning – att demokratisera vatten så att alla kan använda den vattenmängd de vill när det väl behövs.

Vårt långsiktiga mål är att minska vår vattenanvändning ytterligare genom att implementera vår patenterade teknologi i fler av hushållens områden. Denna målsättning har blivit allt viktigare då de växande globala miljöproblemen tvingar oss att tänka om kring hur vi använder våra naturtillgångar.

Vi vill utforma lösningar som alla vinner på. Tillsammans med dig kommer vi att lyckas med att bana ny väg och åstadkomma ett paradigmskifte.

Välkommen till Orbital Systems och vårt sätt att tänka!

Utmärkelser

Erkännanden

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter, smarta tips och mycket mer.
Prenumerera

Följ oss

Uppdatera din webbläsare för att få bästa prestanda på vår webbplats.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram