Våren 2022 invigs Mötesplats Stöcke, ett allaktivitetshus på 2 500 kvadratmeter utanför Umeå där lokala krafter har samlats för att inspirera barn och ungdomar att bryta stillasittandet och göra rörelse till en större del av vardagen. Mötesplatsens vision är att stimulera rörelse, hälsa, lärande, skapande och hållbar utveckling. När aktivitetshusets omklädningsrum nu tar form blev det naturligt att välja Orbital Shower – världens enda verkligt hållbara duschsystem.

”Genom att installera Orbital Systems duschar kommer Mötesplats Stöcke både att förbruka mindre vatten och nyttja mindre energi, vilket känns fantastiskt bra!”
Linn Alexandersson
Mötesplats Stöcke

En mötesplats för hållbar hälsa och miljö

Idag rör sig barn och ungdomar betydligt mindre än för 20 år sedan och på sikt leder stillasittandet till sämre allmänhälsa och ökad risk för välfärdssjukdomar. Detta ville initiativtagarna till Mötesplats Stöcke göra något åt, vilket blev startskottet till det allaktivitetshus som nu byggs med idrottshall, gym, utemiljöer och gemensamma utrymmen som alla är utformade för att främja rörelse och hälsa -men också med ett starkt miljömässigt fokus.

Linn Alexandersson på Mötesplats Stöcke berättar:
- Att tänka hållbart utifrån alla vinklar är grundläggande för Mötesplats Stöcke. Vi strävar efter att göra så miljömedvetna val som möjligt och vill vara ett föregångsexempel när det gäller hållbart byggande. Orbital Shower tar hållbarheten ytterligare ett steg
Med så mycket möjlighet till rörelse kommer det att svettas en hel del på Mötesplats Stöcke. Stor vikt har därför lagts vid fräscha och funktionella omklädningsrum där 19 st Orbital Shower nu kommer att installeras.

Linn Alexandersson fortsätter:
- Vi vill kommunicera att vatten är inte är en oändlig resurs och besökare och skolelever kommer nu kunna uppleva de positiva effekter Orbital Systems produkter har på vattenförbrukningen. Vi hoppas även att duscharna ska bidra till ökat intresse för klimat- och miljöfrågor i allmänhet.

Remote cabinet

Det innovativa och hållbara duschsystemet från Orbital Systems sänker vattenförbrukningen med upp till 90% och energiåtgången med upp till 80%, jämfört med en vanlig dusch. Det är mycket vatten, energi och pengar som sparas redan från dag ett då Mötesplats Stöcke slår upp dörrarna under våren 2022.

”Det är en ära att få bidra till detta innovativa hållbarhetsprojekt med vår kunskap kring hållbar
vattenförbrukning.”
Peter Bixe
VP Sales/Marketing, Orbital Systems

Rörelserikedom sätter fart på hela bygden

Mötesplats Stöcke är utvecklad utifrån en metod som kallas rörelserikedom och som grundar sig i ett helhetsperspektiv på rörelse och hälsa. Målet med mötesplatsen är även att skapa en arena för hela bygden att samlas kring och mötas på, vilket ger projektet en dimension av social hållbarhet utöver de hälso- och miljömässiga fördelarna. Installationen av de 19 Orbital Shower bidrar till att göra Mötesplats Stöcke till den första hållbara officiella mötesplatsen i Västerbotten.

Är du nyfiken på Orbital Shower för ditt kommande projekt? Hör av dig så kontaktar vi dig.