Äventyrsracing och världens akuta brist på vatten har en tydlig sak gemensamt. Båda innebär en kamp mot klockan. Detta vill Team Orbital Adventure Racing uppmärksamma genom att göra vattenfrågan till en extra medlem i laget. Den 5 juni 2021 tävlar de i Nordic Islands Adventure Race, en tävling där god vattenvana är en framgångsfaktor.

Team Orbital adventure race for Orbital Systems

En global utmaning som kräver nya lösningar

Bristen på färskvatten är ett växande problem i världen. I de värst drabbade områdena orsakar vattenbristen torka och svält. Här i Sverige brottas vi med låga grundvattennivåer och sinande brunnar. Orbital Systems har en vision om en helt ny syn på vattenkonsumtion, där återbruk av vatten i stor skala hjälper till att säkra tillgången i världen.

När teamet Orbital Adventure Racing tävlar rör de sig ofta genom områden där tillgången på färskvatten är begränsad. Det kräver hushållande med de egna resurserna genom noggrann planering, uppfinningsrikedom och samarbete – just det som behövs för att lösa den globala vattenutmaningen. Tillsammans med Orbital Systems vill de bidra till att skynda på utvecklingen.

Att ta vatten för givet är ingen självklarhet. Varken i Sverige eller resten av världen.
Johan Hasselmark
Team Orbital Adventure Racing

Med vatten som drivkraft

Björn Rydvall är lagkapten i Team Orbital och driver även ett företag som är specialiserat på vattenkvalitet och miljömål. Björn ser samarbetet med Orbital Systems som ett naturligt steg i hans eget engagemang i vattenfrågan, men också som en drivkraft för hela laget. Förhoppningen är att uppmärksamheten kring laget kan göra att fler får upp ögonen för smartare sätt att använda vatten. I filmen nedan berättar tidigare och nuvarande lagmedlemmar om hur bristen på färskvatten är en påtaglig fråga för dem, i dubbel bemärkelse.

Följ Team Orbital under Nordic Islands Adventure Race

Team Orbital är ett av världens mest framgångsrika lag inom äventyrsracing med både silver och guld i World Cup. Med start den 5 juni tävlar de i Nordic Islands Adventure Race som löper över flera dagar mellan olika öar i Stockholms skärgård.

Här kan du följa laget under tävlingen: https://www.niar.io/live/24h/

Global förändring börjar i duschen

Runt om i världen har fokus länge varit att försöka uppfinna nya sätt att omvandla saltvatten till färskvatten för att täcka behovet hos en växande befolkning. Men det räcker inte. Därför behöver vi hushålla bättre med det färskvatten som finns. Redan idag kan du bidra till en sådan utveckling. Orbital Shower är skapad utifrån en avancerad cirkulär teknik som sparar upp till 90% av vattnet och 80% av energin, utan att göra avkall på komfort och design. Med Orbital Shower kan du helt enkelt skapa en ny god vattenvana.