Hvor meget vand 
bruger vi hver dag?

Hver dag bruger vi meget vand hjemme i vores husholdning. En del af forbruget er åbenlyst, som når vi bruger vand til madlavning eller til at drikke. Det er for eksempel let at se, hvor meget vand vi bruger, når vi koger pasta.
"Hvordan man end vender og drejer det, koster vand penge."
Kilde: Undersøgelse, Orbital Systems

Men der er andre vaner, hvor vandforbruget ikke er lige så mærkbart. Faktisk bruger vi 50 % af vores daglige vandforbrug på at tage brusebad eller skylle ud i toilettet, og mere end 20 % går til opgaver i hjemmet som for eksempel opvask eller at vaske tøj. Resten af det daglige vandforbrug bruges på ting som at børste tænder, barbere sig, vande blomster, vaske bil eller simpelthen bare ved, at vi tænder for vandhanen.

Hvor kommer vandet fra?

Mens befolkningen i verden stiger og urbaniseringen øges, er det vigtigt at huske på, at planetens vandmængde er den samme. Selvom 71 % af jordens overflade består af vand, kan kun en ganske lille del bruges til det, vi har behov for.

Mere end 97 % af vandet på jorden er saltvand og findes i oceanerne og havene. Hvis vi skal kunne bruge saltvandet, skal det igennem en såkaldt afsaltning, som er en både dyr og energikrævende proces. Yderligere 2 % af vandet er frossent og bundet i indlandsisen på polerne. Tilbage er der mindre end 1 % vand, der er ferskvand, som vi kan bruge.
"30 % af den globale vandforsyning går tabt på grund af utætheder."
Kilde: Global Water Crisis – The Facts. UN University, Institute for Water, Environment and Health
Selvom mængden af vand i jordens kredsløb hele tiden er konstant, er det ikke sikkert, at vandet altid regner ned det samme sted, i samme mængde eller endda i samme kvalitet. Konsekvensen af dette er, at hvis man ikke sørger for at opbevare det vand, der er til rådighed lige nu, kan det medføre, at der ikke er tilstrækkeligt vand af høj nok kvalitet i fremtiden.
"Hvis man ikke sørger for at opbevare det vand, der er til rådighed lige nu, kan det medføre, at der ikke er tilstrækkeligt vand af høj nok kvalitet i fremtiden."
Kilde: Svenskt Vatten – Vattenfakta

Risici og udfordringer i fremtiden

Udover udfordringerne med at skaffe vand giver klimaforandringerne og en aldrende infrastruktur også problemer i forhold til vores vandforsyning. Tørke, stigende vandstande, skovbrande og kraftige oversvømmelser forårsaget af klimaforandringer har alle medvirket til en global vandmangel.
Sideløbende medfører den aldrende infrastruktur med utætte rør og spildevand, der ikke behandles rigtigt, at vandforsyningen på verdensplan yderligere mindskes.

Faktorer som det tilgængelige vandforråd, klimaforandringer og en mangelfuld infrastruktur giver udfordringer, der hurtigt og mærkbart påvirker både de globale og lokale samfund. Det kan være udfordringer som sundhedsrisici, nedgang i fødevareforsyninger, øgede omkostninger og politiske konflikter.

Sådan kan vi gøre en global forskel, lokalt

Den samlede mængde vand, en husholdning bruger dagligt, varierer meget verden over, som det kan ses i grafikken nedenfor.

Source: United Nations Population Fund (UNFPA), Water: A Critical Resource
"Vi har masser af vand i Skandinavien i dag – men vi skal være forsigtige, hvis vi også vil have vand i morgen."
Kilde: Sweden and the 21st century water challenges – WSP-rapport

Vandforbruget i Skandinavien

Selvom skandinaverne ikke bruger lige så meget vand som i andre dele af verden, er deres 140 liter per person per dag stadig mere end de 50-100 liter per person per dag, som anbefales af WHO (Verdenssundhedsorganisationen). Det er let at tænke, at situationen ikke er presserende eller kritisk et sted som for eksempel Skandinavien, fordi manglen på vand ikke er den samme i hele verden.

"Den voksende miljømæssige og økonomiske belastning, når det kommer til at bevare vores nuværende vandforbrugsniveau, gør det tydeligt, at vi bliver nødt til at ændre vores forhold til vand nu."
Kilde: Sweden and the 21st century water challenges – WSP-rapport

Når vi kigger på vores hjemland med masser af vandkilder og nedbør, mærker de fleste af os måske endnu ikke følgerne af vandmangel, men globalt fortæller allerede i dag én ud af tre, at de er påvirket af problemer med manglende vandforsyning. Det skyldes sandsynligvis, at det drikkevand, der produceres af nationale vandværker, ikke bliver jævnt fordelt.

I stedet for at sende byrden videre til de næste generationer skal vi passe på vores nuværende ressourcer og mindske omkostningerne på fremtidige investeringer. Og for at kunne det skal vi finde smartere og mere effektive måder at forbruge vand på.

At gøre en forskel i brusebadet

Vi kommer ikke til at løse verdens vandproblemer på hverken tre eller ti år. Men vi kan begynde at tænke på alternative måder at reducere vores vandforbrug i husholdningen nu. Alt hvad vi gør, om det kun er en enkelt person eller et helt samfund, gør en forskel. Mange af os er allerede begyndt at gøre tingende anderledes. Over de sidste fem år har 60 % af indbyggerne ændret adfærd, så de sparer vand.

Det er de personer, der giver næring til de mål, vi har sat for Orbital Systems. Vi ønsker at opmuntre til at bruge løsninger, der gør, at vi kan bruge vand på smartere måder derhjemme. Det er derfor, vi skaber applikationer, der ændrer måden, vi bruger vand på.

Første skridt på vejen er vores Orbital Shower, verdens første cirkulære brusesystem udviklet til at mindske både vand- og energiforbruget i vores hjem. Systemet mindsker den mængde vand, du bruger, når du tager brusebad, ved at filtrere, rense og recirkulere det, mens du er i bad. På den måde sparer du penge over tid.

Vores langsigtede mål er at implementere denne teknologi på flere områder, hvor vi bruger vand i hjemmet, og på den måde ændre måden, vi bruger vand på.